EPS – Elektrická požární signalizace

eps

Elektrická požární signalizace (EPS) je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru. Je velmi důležitým prvkem ochrany života a majetku.
Správně navržený, instalovaný a udržovaný systém EPS dokáže včas detekovat vznik nebezpečného požáru a to již v jeho začátcích a předcházet tak majetkovým škodám a především ochránit životy mnoha lidí. Požární systémy sofistikovaně nepřetržitě vyhodnocují prostředí a umí včas varovat a následně i automaticky ovládat další připojená zařízení (únikové východy, vzduchotechnika, hasicí zařízení apod.).
Požární systémy se řídí jinými pravidly než systémy EZS a v místech, kde jsou povinné ať už z hlediska bezpečnostně požárního řešení nebo vycházející z projektu stavby a potřeb zákazníka, je nutné tyto systémy instalovat a zajišťovat následný servis a pravidelnou údržbu.
Dodáváme produkty firem BOSCH a SIEMENS a další dle požadavků zákazníka.
Bosch-logo-8F041E5C35-seeklogo.com siemens_1991

 

zpet